CDC - PROFESSIONALISM MAKES SUCCESS
Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

Thông báo về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
10/01/2017 9:32:18
Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo ...

 

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
10/01/2017 9:32:18
Ngày 08/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1496/BXD-TTr gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổng ...

 

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá
10/01/2017 9:32:18
Ngày 17/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 714/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Xây dựng ...

 

Thành lập phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
10/01/2017 9:32:18
Ngày 14/7/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số: 852/QĐ-BXD về việc Thành lập Phòng Giám sát, kiểm tra ...

 

Cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp
10/01/2017 9:32:18
Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 686/QĐ-BXD về việc cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp ...

 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập các Thông tư: “Quy định về nội dung của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng” và “Quy định về cắm mốc, quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng”
10/01/2017 9:32:18
Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 867/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập các Thông tư: “Quy định về ...

 

Kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) năm 2015
10/01/2017 9:32:18
Ngày 02/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 375/BXD-KHCN gửi các đơn vị có liên quan về việc kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm ...

 

Chấp thuận kết quả nghiệm thu cơ sở của Nhà đầu tư QL 14
10/01/2017 9:32:17
Ngày 16/7/2015, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (viết tắt là Hội đồng) đã có văn bản chấp thuận kết quả ...

 

Bộ Xây dựng vào cuộc chỉ đạo trước các vụ mất an toàn trong thi công xây dựng
10/01/2017 9:32:18
Trước hai vụ sập giàn giáo liên tiếp tại công trình 4 tầng ở Hậu Giang vào chiều ngày 9/7 và tại công trình 17 tầng TP Hồ Chí ...

 

Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
10/01/2017 9:32:17
Ngày 30/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1436/BXD-QLN gửi Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; ...